B
 
     
 
 
#
 
  BAHASA INDONESIA
#
 
  BAHASA MELAYU
#
 
  BAMBARA
#
 
  BANGLA
#
 
  BANTU
#
 
  BOKMAL NORWEGIAN
#
 
  BOSNIAN
#
 
  BULGARIAN
#
 
  BURMESE
#
 
  BYELORUSSIAN
 
 
     
     
             
             
             
             
             
     
     
 
  OFFICIAL LANGUAGES
 
 
  COUNTRY WISE
 
 
  LANGUAGE WISE